Kuhaturkan selamat bagimu yang berkumpul disini! Yang menggali akar nafsu seperti orang mencari akar birana. Jangan biarkan lagi Mara menghantammu, seperti banjir menghancurkan rumpun bambu.

Dhammapada, Tanha Vagga, Syair 337
0 Comments

Leave a reply

©2023 Vihara Mahavira Graha Pusat. Semoga Semua Makhluk Berbahagia.

Log in with your credentials

Forgot your details?